HomeDisclaimer
S. A. C. V.
Cross Data's 2021
Online Inschrijfformulier
Transponder
Reglement
Historie van SACV
Doelstelling
Vrijwilligers
Sponsoren
Contact
Pagina Beheer
Online Inschrijfformulier

Inschrijving 2021 is gesloten!

Inschrijfgelden en de transponderhuur kunnen worden overgemaakt op IBAN nummer: 
NL92 RABO 0121 2484 96 ten name van St. Autocross Venhuizen, 
o.v.v. uw coureursnaam, klasse en startnummer.

  • Inschrijfgeld Heren € 40,- per inschrijving.

  • Inschrijfgeld Dames € 25,- per inschrijving.

  • Huur transponder € 15,- per transponder. 


Online Inschrijf Formulier
Voornaam:  *
Achternaam:  *
E-mail (Let op: dit moet een volledig en bestaand email adres zijn, anders ontvangen wij de inschrijving NIET):  *
Adres + huisnr.:  *
Postcode:  *
Woonplaats:  *
Telefoonnummer:  *
Geboorte datum:  *
Rijbewijs nummer:  *
Inschrijven voor (Standaard) (Rodeo) (Dames) (Verstevigd) (Kever) (Jeugd) :  *
Startnummer (Geen nr., vermeldt het! Dan sturen wij er één op):  *
Transpondernummer: (vermeldt "geen" als u een transponder wilt huren)  *
Merk + type auto:  *
Cil. inhoud in CC:  *
Sponsor:  *
Al uw voorletters en volledige achternaam (<18 jaar de voorletters en naam van een ouder/voogd) als handtekening/ondertekening van dit formulier! De deelnemer verklaart door deze ondertekening akkoord te gaan met hetgeen hieronder is vermeld onder "vrijwa  *
* Vereiste velden

Vrijwaring

De deelnemer dan wel inschrijver is verplicht zich te allen tijde aan het aan hem / haar uitgereikte of / en via onze website ter inzage beschikbare weddstrijdreglement te houden op laste van diskwalificatie dan wel andere maatregelen zoals genoemd in het reglement.

De deelnemer dan wel inschrijver is zich bewust van het feit dat deelneming aan races / evenementen van de organisatie zowel voor hem / haar als voor derden, alsmede voor zijn / haar goederen , en / of goederen van derden, riscico's voor schade - daaronder begrepen letselschade, zaakschade en gevolgschade - inhoudt. De deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn / haar rekening en aanvaardt bij deze dat de organisatie geen verzekering heeft afgesloten ter dekking van door deelnemer geleden schade tijdens het evenement.
De organisatie, haar bestuursleden, medewerkers, terreinbeheerders, promotors, vrijwilligers, of anderzins bij de organisatie betrokken personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer dan wel inschrijver in verband met deelneming aan races lijdt.

De deelnemer dan wel inschrijver verklaart door ondertekening van het hierboven vermelde inschrijfformulier (door vermelding van zijn / haar voorletters en/of volledige achternaam) kennis te nemen van het aan hem / haar uitgereikte of / en via onze website ter inzage beschikbare weddstrijdreglement, zich te houden aan dit reglement en akkoord te gaan met hetgeen in de hiervoor vermelde alinea's onder "vrijwaring" is beschreven.

 

   

 

 
HomeDisclaimer